رد کردن تا محتوای اصلی
یافتن

 تماس با ما

تماس با 84205222-021
برخي از مدل هاي توسعه آينده
 
سيستم‌هاي اشاره شده محصولاتي قدرتمند در حوزه مديريت مراجعات، حقوق و دستمزد و مديريت سازماني بر مبناي فناوري RFID مي باشند كه مي‌توان بر اساس نيازهاي خاص مجموعه‌ها و سازمان‌هاي مختلف، راه‌كارها و روش‌هاي مناسب را در توسعه آن‌ها و افزايش محدوده عملياتي و مديريتي آماده و پياده نمود.
برخي از حوزه هايي كه با توسعه سيستم‌هاي اشاره شده و با استفاده از فناوري RFID مي‌توان ضمن بهبود عملكرد، امكانات و ابزارهاي كارآمدي را براي نظارت و مديريت در آن‌ها فراهم نمود در  زير به اختصار اشاره شده اند:
 
 
قابليت ها
نظارت لحظه ای بر موقعيت، وضعيت و جابجايي اموال و کالاها، موجودی انبارها، و درخواست های مصرف کنندگان و مشتريان
 
کاربردها
مشاهده و کنترل کالاها و محصولات از طريق روابط تجاری، اصالت کالا/چرخه و سوابق و مديريت فرآيندهای خاص
 
نتايج و دستاوردها
 • بهره وری و افزايش سود
 • کاهش فعاليت های دفترداری کالا
 • سطح خدمات بالاتر و کاهش حجم انبار
 • بهبود پاسخگويي به مشتريان و افزايش رضايتمندی
قابليت ها
نظارت و کنترل فرآيندها و پروسه های کاری و عملياتی از قبيل توسعه و بهبود توليد، گزارش های تبادلات و عملگرهای لحظه ای (JIS)
 
کاربردها
اتوماسيون مونتاژ، مديريت توليد، مديريت قطعات و فرآيندهای مرتبط و توليد اجزاء
 
نتايج و دستاوردها
 • برنامه ريزی، پيگيری، رديابی و کنترل موثرتر توليد محصول
 • کاهش عيوب توليد
 • کاهش هزينه های نگهداری اموال و انبارداری
قابليت ها
رديابی و نظارت بر موقعيت، وضعيت و جابجايي و سوابق نگهداری (و تعميرات) اموال و دارائی ها، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات
 
کاربردها
مديريت حمل و نقل و ترابری، نگهداری و تعميرات، قطعات يدکی و تامين، گزارش های مالی منابع و دارائی ها
 
نتايج و دستاوردها
 • افزايش بهره برداری موثر از منابع
 • بهبود ساختارها و افزايش کارايي سامانه ها و ابزارهای مديريت منابع
 • مديريت توسعه يافته حمل و نقل
قابليت ها
شناسايي و رديابی محصولات و اموال در معرض خطرهای دسترسی غيرمجاز و يا سرقت، امنيت دارائی ها، کنترل دسترسی و مديريت امنيت
 
کاربردها
محافظت از نفوذ، دسترسی غيرمجاز و سرقت، رديابی بسته ها و توزيع، امنيت دسترسی
 
نتايج و دستاوردها
 • کاهش هزينه های مفقودی و سرقت اطلاعات و دارائی ها
 • افزايش ضريب های ايمنی و امنيتی
قابليت ها
بهبود و توسعه برنامه های فروش و توزيع، افزايش کارايي سيستم های پويای توزيع و خرده فروشی، سيستم های پرداخت ساده و موثر و مديريت اطلاعات مشتريان و درخواست ها
 
کاربردها
تجارت و مبادلات لحظه ای، سيستم پرداخت خودکار، شناسايي و مديريت پرسنلی، ايمنی و امنيت، پرونده های الکترونيکی، اخذ عوارض و ...
 
نتايج و دستاوردها
 • افزايش رضايت و اطمينان از پشتيبانی و خدمات
 • بهبود سطح خدمات و فروش
 • کاهش هزينه های دستمزدی و کارگری
صفحه اصلي درباره ما تماس باما
کليه حقوق اين سايت براي شرکت مهندسي شبكه و راهبري تحقيقات همكاران سيستم محفوظ است. ©