رد کردن تا محتوای اصلی
یافتن

مهندسي شبكه و راهبري تحقيقات همكاران سيستم > article
استفاده از RFID در زنجیره های مراقبت بهداشتی جهانی
نويسنده:  هانیا گرجی پور
ناشر:  مشورت همکاران سیستم
تاريخ انتشار:  10/09/1394
كلمات كليدي:
HealthCare

 

 

 

اگر شما هم اهل دیدن فیلمهای علمی، تخیلی و حادثه ای باشید، فیلمهایی را دیده اید که در آن یک چیپ کوچک الکترونیکی در بخشی از مغز قرار گرفته و کنترل و هدایت فرد را به دست میگیرد. احتماال به قدرت خالقه نویسنده فیلمنامه و کارگردان، آفرین گفته و از خود پرسیده اید آیا واقعا چنین روزی خواهد رسید؟ بله در دنیای حاضر چنین سیستمهایی موجود است.

با نصب یک چیپ الکترونیکی کوچک و تزریق یک آمپول، کنترل و ذخیره سازی اطالعات افراد روی کامپیوتر و شبکه اینترنت و بررسی ورود و خروج افراد از یک مکان امکانپذیر است. حتی به تازگی خبر ساخته شدن تراشه هایی به اندازه یک دانه برنج منتشر شده که زیر پوست بیماران کاشته میشود تا امکان دسترسی سریع پزشک اورژانس به سوابق پزشکی بیمار را فراهم کند. تکنولوژی جدیدی که در این سیستمها به کار رفته، به وسیله تراشه هایی موسوم به RFID انجام میشود که عملکردی همانند بارکدهای مورد استفاده در فروشگاهها و مراکز خرید دارند، با این تفاوت که به این بارکدها یک چیپ الکترونیکی اضافه شده که اطلاعات مورد نظر را در خود جای داده و با دستگاههای مخصوص به خود نیز خوانده میشود. امروزه زنجیره تامین مواد، کاالاها و خدمات با گسترش استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون تکنولوژی RFID )سیستمهای شناسایی از طریق امواج رادیویی( پیشرفتهای بزرگی را در دورانی کوتاه طی میکند.

همچنین با استفاده از سه مفهوم زنجیره تامین و سیستمهای شناسایی از طریق امواج رادیویی و همچنین خدمات درمانی میتوانیم به مفاهیمی جدید در ارایه یکپارچه خدمات درمانی برسیم و آن را زنجیره ارزش مراقبتهای بهداشتی بنامیم و حتی از آن هم فراتر رفته و در سطحی باالاتر و در یک هماهنگی و همکاری جهانی به یک سیستم همکاریهای درمانی دست یابیم که نتیجه آن یکپارچگی خدمات پزشکی و درمانی در سطح جهانی خواهد بود. استفاده از سیستم و تکنولوژی RFID و تراشه های مخصوص تهیه شده در این زمینه این رویای به نظر دست نیافتنی را واقعیت خواهد بخشید تا بتوان یک سیستم همکاری و هماهنگی بهداشتی در سطح جهان ایجاد نمود. فناوری RFID تمامی شیوه های جمع آوری داده ها و ورود آنها به رایانه، بدون دخالت انسان را میتوان در ذیل عنوان شناسایی خودکار جای داد.

شناسایی خودکار خود به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، از جمله فناوری بارکد، بیومتریکس یا فناوری مورد استفاده در شناسایی با استفاده از عالیم و مشخصات جسمی مانند عدسی چشم و اثر انگشت و فناوری RFID )سیستمهای شناسایی از طریق امواج رادیویی(. تاریخچه پیشینه RFID به نیمه دوم دهه 1340 میلادی و ارتش آلمان برمی گردد. ارتش آلمان در شناسایی هواپیماهای خودی از هواپیماهای غیر خودی، به خصوص در شب که دید چشمی نیز محدود است، از این فناوری استفاده میکرد.

در سال 1964، لئون ترهمین یک وسیله مخابره صوتی جاسوسی برای شوروی سابق اختراع کرد. این وسیله مخابره امواج رادیویی بین دو وسیله را ممکن میساخت. این فناوری را پدر فناوری RFID میدانند. نقطه عطف در تاریخچه فناوری RFID مقاله ای بود که هري استوکمن در اکتبر 1948 منتشر کرد. این مقاله اهمیت کاربرد امواج رادیویی را بیشتر از پیش روشن ساخت و پیشرفت در آینده را منوط به استفاده از این فناوری دانست.

نصب این فناوری روی موجودات زنده برای اولین بار به صورت آزمایشی در حیوانات به کار رفت. سپس در سال 1998 یک پروفسور بریتانیایی آن را روی انسان آزمایش کرد که موفقیتآمیز بود. در جوالی سال 2004، استفاده از سیستم RFID برای شناسایی بیماران در بیمارستان و یا دسترسی بعضی از کارکنان، به پرونده بیماران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای جلوگیری از جابهجا شدن لوله های آزمایش در کلینیکها از سیستمهای RFID استفاده شد. در اکتبر سال 2004 اولین تراشه RFID که برای کاشت تهیه شده بود، به وسیله سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد

. چگونه کار میکند؟ روش کار به این شکل است که فناوری RFID با شناسایی از طریق امواج رادیویی به وسیله ابزارهای خودکار خواندن، اطلاعات ذخیره شده در RFID را از یک فاصله معینی استخراج کرده و آن را با استفاده از کامپیوترها و شبکه در زمان و مکان مورد نظر در اختیار ما قرار میدهد. تراشه های RFID شامل یک IC یا چیپ همراه با یک آنتن است که اطلاعات مربوط به تگها روی آنها ذخیره شده است. این تراشه ها به سه نوع نیمه فعال، غیرفعال و فعال موجود میباشند ولی به طور عمده به صورت دو نوع غیرفعال و فعال خوانده میشوند. تفاوت تراشه های فعال و غیرفعال به طور عمده در رابطه با اطلاعات ذخیره شده در آنها است.در تگهای غیرفعال یک بار داده ها شارژ میشود و بعد از آن فقط قابل خواندن هستند. ولی تگهای فعال و نیمه فعال مانند CDهایی هستند که هم میشود روی آنها نوشت و هم خواند.

سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا تاکنون فقط برچسبهای غیرفعال را برای کاشتن در بدن انسان تایید کرده است. این برچسبها پس از قرار دادن در بدن قابل تغییر نیست و محدوده انتقال و ظرفیت محدودی دارد. این دستگاهها فقط میتواند یک رمز شناسایی منحصر به فرد داشته باشد تا از حریم خصوصی افراد محافظت کند. کاربرد RFID در پزشکی در بخش دارو، از کلیه خواص RFID تجاری استفاده میشود مانند کنترل اتوماتیک انبارهای تولیدکنندگان و فروشندگان و ارسال علائم رادیویی به تهیه کنندگان جهت ساخت داروهای جدید برای جایگزینی در انبارها. به علاوه RFID کار رهگیری دارو از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به انجام میرساند. این کار باعث اطمینان مصرف کنندگان از کیفیت و اصل بودن داروها میشود و شناسایی داروهای اصل را از تقلبی ممکن میکند. همانطور که گفته شد، کاربرد دیگر آن در شناسایی دقیق نمونه ها در آزمایشگاه است.

بخش بعدی استفاده از تراشه های غیرفعال در مواردی همچون دسترسی سریع به بعضی از اطلاعات ضروری بیماران است که در بسیاری از مواقع در بیمارستانها و برای بهبود سیستمهای مدیریتی داخلی و کنترل مصرف داروها به کار میرود. استفاده از این تراشه ها به وسیله سازمان غذا و داروی آمریکا مجاز اعلام شده است. بخش دیگر که به تازگی خبر آن از قول انجمن پزشکی آمریکا اعلام شد، تگهایی به ابعاد یک دانه برنج است که با یک سوزن زیر پوست کاشته میشود و امکان دسترسی سریع پزشکان اورژانس را به پرونده پزشکی بیماران بسیار بدحال فراهم میکند.

این تگها میتوانند با کمک به شناسایی بیماران و امکان دسترسی امن به اطالعات بالینی آنها ایمنی و اثربخشی مراقبتهای بیماران را بهبود بخشند. البته بحثهای مختلفی بر سر مجاز بودن و یا نبودن تراشه های نصب شده بر زیر پوست، به خصوص تراشه های فعال صورت گرفته است. شاید بسیاری از این نگرانیها بیمورد باشد ولی نمیتوان بعضی از خطرات وجود این تراشه ها )تگها( را از نظر دور داشت، خطراتی همچون عکس العمل بدن، ناسازگاری با بافتها، مهاجرت تراشه از محل کاشت، خرابی تراشه، خطرات برقی و ناسازگاری با MRI. البته انجمن پزشکی آمریکا نسبت به پیامدهای اجتماعی بالقوه مانند استفاده آن برای نظارت بر افراد که میتواند تجاوز به آزادی های فردی باشد، هشدار داده است )درست مانند فیلمها( و توصیه کرده است که این دستگاهها بدون رضایت آگاهانه بیماران در بدن آنها کاشته نشود و پزشکان بر آنها نظارت داشته باشند. برای مطالعه بیشتر با پیشرفت علم و دانش بشر و گسترش علوم و تکنولوژی، روابط انسانی نیز دچار پیچیدگیهای خاص خود شده است.

اینترنت یکی از عوامل مهم در ایجاد پیچیدگی روابط بین انسانها است. هر چند دهکده جهانی با استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب معنی مییابد ولی واقعیت آن است که اعمال روابط بین انسانها همان روابط ساده و صمیمی و پاک یک روستا نخواهد بود. نحوه رفتار و خصوصیت ساکنان دهکده جدید و نیز احتیاجات مختلف آنها، روابطی جدید را میطلبد و نیازمند قوانین جدید و مورد پذیرش تمامی اعضای این دهکده است و البته در همین دهکده جهانی است که امکان تعریف واژگانی جدید همچون زنجیره ارزش مراقبتهای بهداشتی و یا سیستم همکاری های درمانی بین زنجیرههای ارزش مراقبتهای بهداشتی را مییابیم.

نظرات

نظری برای این یادداشت وجود ندارد.
اگر عدد داخل تصوير بالا قابل نمايش نمي باشد، صفحه را Refresh كنيد.
كد بالا را در اين قسمت وارد كنيد : *

(توجه : اگركد بالا به درستي نمايش داده نمي شود، صفحه را براي دريافت كد جديد مجدداً لود كنيد.)
برای محتوای موارد این لیست تاییدیه لازم است. تا زمانی که آنها توسط کاربرانی که مجوز های لازم را دارند تایید نشوند داده های ارسال شده توسط شما در نمای عمومی نشان داده نخواهند شد. اطلاعات جانبی درباره تایید محتوا.

عنوان


متن اصلی *


پست الكترونيكي


پیوست ها
صفحه اصلي درباره ما تماس باما
کليه حقوق اين سايت براي شرکت مهندسي شبكه و راهبري تحقيقات همكاران سيستم محفوظ است. ©